+385 (0)99 209 2613

+385 (0)99 209 2613

Podjela uvjerenja – gerontodomaćice

Dana 16.06.2021. održana je svečana podjela uvjerenja – osposobljavanje za poslove gerontodomaćice.

U sklopu projekta “Evo me 2!” UP.02.1.1.13.0358 važan dio zapošljavanja žena čini upravo njihovo osposobljavanje. Ovim osposobljavanjem 6 djelatnica steklo je uvid u teorijsku i praktičnu stranu pružanja pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama.

Projekt Evo me 2! ima za cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina iz teško dostupnih i ruralnih područja Međimurske županije.

Kroz njihov rad povećava se i socijalna uključenost te razina kvalitete života starijih i nemoćnih osoba. Projekt se provodi na području 7 općina: Pribislavec, Belica, Goričan, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba.

Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.

Podijeli:

Najnovije

Obavijest budućim korisnicima Centra

Cijenjeni korisnici usluga Centra za pomoć u kući Međimurske županije,obavještavamo Vas da u razdoblju od 14.11.2023. do 15.01.2024. godine nećemo biti u mogućnosti sklapati nove

Završna konferencija projekta Evo me 3!

Centar za pomoć u kući Međimurske županije uspješno privodi kraju projekt Evo me 3!, kodni broj UP.02.1.1.16.0028., financiran bespovratnim sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske

Socijalne usluge nikad potrebnije!

Sa današnjim danom, 31. srpnja završava pružanje besplatnih usluga pomoći i podrške za 70-ak krajnjih korisnika projekta Evo me 3! koji provodi Centar za pomoću