+385 (0)99 209 2613

+385 (0)99 209 2613

Podjela uvjerenja – gerontodomaćice

Dana 16.06.2021. održana je svečana podjela uvjerenja – osposobljavanje za poslove gerontodomaćice.

U sklopu projekta “Evo me 2!” UP.02.1.1.13.0358 važan dio zapošljavanja žena čini upravo njihovo osposobljavanje. Ovim osposobljavanjem 6 djelatnica steklo je uvid u teorijsku i praktičnu stranu pružanja pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama.

Projekt Evo me 2! ima za cilj omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina iz teško dostupnih i ruralnih područja Međimurske županije.

Kroz njihov rad povećava se i socijalna uključenost te razina kvalitete života starijih i nemoćnih osoba. Projekt se provodi na području 7 općina: Pribislavec, Belica, Goričan, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba.

Sadržaj objavljenog članka isključiva je odgovornost Centra za pomoć u kući Međimurske županije.

Podijeli:

Najnovije

Paketi kućansko higijenskih potrepština

Svaki mjesec krajnji korisnici u sklopu projekta Evo me 3!, kodni broj UP.02.1.1.16.0028., zaprime paket kućansko higijenskih potrepština. Ovog tjedna za mjesec svibanj svoj paket