+385 (0)99 209 2613

+385 (0)99 209 2613

Evo Me

Projekt Evo me! uključuje žene u nepovoljnom položaju na tržište rada s nižom razinom obrazovanja, kroz zapošljavanje, edukciju i rad u lokalnoj zajednici s krajnjim korisnicima (starijim i nemoćnim osobama) pružajući im pomoć i podršku u svakodnevnom životu. Kroz projekt se nastoji osnažiti i unaprijediti radni potencijal zaposlenih žena i kroz njihovu formalnu i neformalnu edukaciju. Sve aktivnosti projekta usmjerene su tome da žene uključene u projekt iz njega izađu ojačane, s boljom pozicijom na tržištu rada te da lakše nađu posao, kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva.

Posebno je važno istaknuti dvostruku vrijednost ovog projekta s obzirom na to da se uz zapošljavanje žena ujedno potiče socijalna uključenost te povećava kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba na području partnerskih općina na projektu.

 

Ciljevi projekta

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama, pripadnicama ranjivih skupina iz teško dostupnih i ruralnih područja Međimurske županije a koje se nalaze u evidenciji HZZ-a.
Povećanje radnog potencijala uključenih žena kroz stručnu edukaciju za koju će primiti javnu ispravu o osposobljenosti.
Socijalna uključenost i povećanje razine kvalitete života starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju sa područja partnerskih općina na projektu.

 

Rezultati projekta

U sklopu projekta zaposleno je ukupno 8 različitih žena iz ciljane skupine. U prvom ciklusu zapošljavanja (2018./2019.) 6 žena na godinu dana te u drugom ciklusu zapošljavanja (2019./2020.) također 6 žena pripadnica ciljane skupine (4 iz prvog kruga a 2 nove) na razdoblje od godine dana.

Svih 8 žena pohađalo i je i uspješno završilo edukaciju za koju su primile javnu ispravu o osposobljenosti (6 žena osposobljeno je za gerontodomaćicu, dodatnih 3 za maserku i 1 za njegovateljicu)

Tijekom provedbe projekta 8 žena pružalo je pomoć i podršku za 86 krajnja korisnika (od planiranih 48).

Trajanje projekta: 30. svibanj 2018. – 30. studeni 2020. (30 mjeseci)

Projekt je financiran u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., pozivnog natječaja Zaželi – program zapošljavanja žena

Ukupna vrijednost projekta: Bespovratna sredstva u iznosu od 1.633.043,17 HRK osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Partneri projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec, Centar za socijalnu skrb Čakovec te općine područja provedbe projekta: Općina Pribislavec, Općina Kotoriba, Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava

Najnovije...