+385 (0)99 209 2613

+385 (0)99 209 2613

Evo Me 3

Projekt Evo me 3! uključuje žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada s nižom ili srednjom razinom obrazovanja u rad u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizik od siromaštva. Zaposlene žene pružati će usluge pomoći i podrške krajnjim korisnicima projekta, starijim i nemoćnim osobama u njihovim domovima. Naglasak je na zapošljavanju žena iz teže zapošljivih/ranjivih skupina u lokalnoj zajednici kao što su: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Posebno je važno istaknuti dvostruku vrijednost ovog projekta s obzirom da se uz zapošljavanje žena ujedno potiče i socijalna uključenost te poveća kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba na području partnerskih općina na projektu.

 

Ciljevi projekta

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina iz slabije razvijenih područja i područja s većom nezaposlenosti Međimurske županije.

Osnaživanje i unaprjeđenje radnog potencijala uključenih žena.

Socijalna uključenost i povećanje razine kvalitete života starijih i nemoćnih osoba s područja partnerskih općina na projektu.

 

Očekivani rezultati projekta

U sklopu projekta bit će zaposleno ukupno 9 različitih žena pripadnica ranjivih skupina iz slabije razvijenih područja i područja s većom nezaposlenosti Međimurske županije na razdoblje od 6 mjeseci.

Svaka zaposlena žena pružati će usluge pomoći i podrške za najmanje 6 krajnjih korisnika a što će ukupno iznositi najmanje 54 krajnja korisnika.

Krajnji korisnici projekta primit će 1 paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština na mjesečnoj razini.

 

Trajanje projekta: 01.01.2023. – 01.09.2023. godine (8 mjeseci)

Projekt je financiran u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., pozivnog natječaja Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, UP.02.1.1.16.

Ukupna vrijednost projekta: Bespovratna sredstva u iznosu od 445.200,00 HRK / 59.088,19 EUR osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Partneri projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Čakovec, Centar za socijalnu skrb Čakovec te općine na čijem području se provodi projekt: Općina Pribislavec, Općina Belica, Općina Goričan, Općina Kotoriba, Općina Sveta Marija Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava

Voditeljica projekta: Frana Lana Kanoti, ravnateljica