+385 (0)99 209 2613

+385 (0)99 209 2613

Za kvalitetan

i dostojanstven život

starijih osoba

Centar za pomoć u kući Međimurske županije je neprofitna ustanova socijalne skrbi koja se osniva zajedničkom inicijativom privatnog i javnog sektora za pružanje sljedećih usluga: organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba starih i nemoćnih osoba.